ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชเสนานิคม
          คำร้อง/ทำนอง : สมพร  ศรีโยธา
 
เสนานิคม  ทุกคนชมความก้าวหน้านำ 
อบรมศีลธรรมประจำใจ  บำเพ็ญตนเป็นคนเรียบร้อย   
 
ครูสอนให้ฝักใฝ่  ในวิชาศึกษาอย่าคอย
บากบั่นหมั่นอย่าถอย  ผลพลอยได้คือปัญญา
 
ไม้ทรงบันดาล  ดอกตระการเหลืองอร่ามตา
ช่วยกันรักษา  ให้น่าอยู่เชิดชูคู่โรงเรียน
 
สีฟ้าและชมพู  คู่ใจมุ่งแต่สิ่งรุ่งเรือง
มีถนนไม้ดอกรายเรียง  สนามแลร่มน่าชมน่าเชย
 
ถ้าฉันวันหนึ่งจากไป  ไม่อาจลืมความสุขที่เคย
สุดเฉลยพระคุณโรงเรียน  อ่านและเขียนเรียนรู้ฝึกมา 
 
ศึกษาวิชาประจำตน ฝึกฝนกีฬาดีมีวินัย      
สามัคคีคือธงชัย   แม้จากไปไม่ลืมเลือน